• Geometry
  Geometrik formlar stil sahibi
  kadının vazgeçilmezi arasındadır.
  Blok renkler, zikzaklar ve şeritler
  zaman zaman birbirleriyle kesişerek
  çok zamanlı bir akımı temsil ediyor.

  Matematiksel zerafetin en
  seçkin örnekleri İpekevi
  Geometri Koleksiyonu ile
  klasikleriniz arasına
  girmeye aday.
5282
Ark
4030
Blok
5517
İskoç
2427
Luxor
4378
Meander
5079
Parsel
İpekevi Geometry

Metematiksel
Zerafet

ilham veren

geometri

Tarihin hemen her döneminde kullanılmış olan geometrik
süslemeler, İslam sanatında Emevi , Abbasi , Karahan , Gazneli
ve özellikle Büyük Selçuklu dönemlerinde altın çağını yaşamıştır.
Süslemeciliğin yer aldığı her alanda sık sık karşılaştığımız
geometrik bezeme türü bu coğrafyanın sınırlarını da
aşarak evrensel bir estetik değer haline dönüşmüştür.

Scroll