• İpekevi Art Gallery
5210
Palet
5210
Palet
5210
Palet
5210
Palet
5210
Palet
5210
Palet

Sanat'ı
hayatına taşı!

renkler hayatın

merkezinde

Sanat galerileri medeniyetlerin aynasıdır. Sanatçının
hayal dünyasındaki fırtınalar toplumlara ışık tutar.
Açık hava müzesi olarak tabir edilebilecek bir ülkenin
şanslı bireyleri olarak sanat ve sanatçıyla böylesi iç içe
yaşamış olmanın ayrıcalığı tarifsizdir.

Scroll