Çin’den başlayıp
Orta Asya’yı kat ederek
Bursa’da son bulan tarihi

İpek Yolu

Bilindiği gibi İpek Yolu; Çin’den alınan İpek ham maddesinin batıya, ilk zamanlarında da Büyük Roma İmparatorluğu’nun başkenti olan Roma’ya ulaştırılması için yapılan yolculuk sırasında kullanılan yola verilen isimdir. İpek, o devirlerin ticaret hareketliliğinde en pahalı maddelerden biridir. Bu pahalı maddenin taşındığı güzergâhlar, devletlerin yö- neticilerinin de hep ilgisini çekmiştir. Çünkü ticareti yapan tüccarların, nakliyat sırasında kalabalık tüccar grupları ile hareket ettikleri bilinmektedir. Yıldırım Bayezid Dönemi’nden itibaren transit ticarette Tebriz’in yerini alan Bursa, İpek
Yolu sayesinde İran ve Orta Asya çevreleri ile ilişkilerini arttırmıştı. Kısa bir zaman içinde bir baharat antreposu ve çekim merkezi haline gelen şehrin nüfusu 40.000’e ulaştı. Bu ilişki sadece iktisadi boyutta kalmadı. Aynı zamanda bir kültür başkenti haline gelen payitaht Bursa’ya sanatçılar ulema ve derviş- ler İpek yolunu izleyerek gelip yerleştiler. Bir kültür koridoru haline gelen İpek yolu sayesinde Yesevi uluları Ortadoğu’dan, Buhara’dan, İran’dan ve Türkistan’dan gelerek Bursa’ya yerleştiler. Bunların arasında ham ipek getiren Acemler ile Kazerunî Dervişleri ve kendilerine Horasan Erenleri
denilen Yeseviye mensupları da bulunuyordu. İpekyolu’nun Bursa’daki nihayet bulduğu en stratejik nokta hiç şüphesiz ki; Pazaryeri İlçesi’dir. Pazaryeri İlçesi’nin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlkçağlarda “BİTHİNİA” denilen bugün Bursa, Bilecik, Kocaeli topraklarını kapsayan bölgenin güney batı bölümünde yer alıyordu. Roma döneminde Anadolu’nun içinden gelip Bursa’ya giden Roma yolu Pazaryeri İlçesi’nden geçerdi.
Scroll